Hur ofta byter man tak?

Taket på din fastighet är ett av de viktigaste delarna för av huset. Men hur ofta behöver man byta tak? Det är en fråga som många husägare ställer sig och som vi kommer ge svar på i denna artikeln. Takrenoveringar och takbyten är viktiga investeringar, därför är det bra att vara informerad om när det är nödvändigt och hur ofta det behöver göras.

Få svar direkt om ditt tak

Varför är det viktigt att veta när det är dags och vad kan hända om man inte gör det?

Att vara medveten om när det är dags att byta tak är avgörande för att undvika skador och problem som kan leda till kostsamma reparationer. Om taket börjat bli dåligt, kan det leda till bland annat minskad energieffektivitet eller vattenläckage, som i sin tur kan orsaka exempelvis fuktskador.

 

Såväl som ett väl underhållet tak kan bidra till att öka fastighetens värde, kan ett gammalt och slitet tak sänka värdet på bostadsmarknaden. Genom att vara uppmärksam på tecken på ett slitet tak och veta när det är dags att agera kan du spara pengar och undvika potentiellt stora problem.

Hur kontrollerar man skicket på sitt tak?

Det är alltid bra att följa riktlinjerna på “hur länge olika taktyper håller” som vi nämner längre ned på denna sida, men trots detta kan det vara bra att regelbundet hålla koll på taket.

Vad ska man hålla utkik efter?

Några vanliga orsaker och tecken på “symptom för kommande takproblem” kan vara:

Mossa på tak – som kan leda till sprickor som i sin tur leder till fuktskador

Tak som är ojämnt eller börjar rosta – kan även de leda till insläpp av fukt och kyla

Skadade takpannor – vanlig anledning som kan orsaka problem

Otätheter – om möjligt kan man kontrollera tätheten kring takfönster, ventilationshuvar eller rör 

Skick på underlagspapp – Man kan försöka att kontrollera skicket under det översta lagret, genom att (om det är möjligt) försiktigt lyfta på pannorna och undersöka skicket på underlagspappen.

Gammalt tak – Om taket börjar bli till åren och börjar se slitet ut, så är detta vanliga tecken att det kan vara aktuellt för renovering eller takbyte.

Hur länge håller tak?

Alla taktyper har olika livslängder, från 20 år till 75 år, men kan vara kortare beroende på vad taket utsätts för. Nedan finner du några olika taktyper och mer detaljerad information för dem.

Betongtak

Hur länge håller ett tak med betongpannor?

Vi brukar säga att betongpannor har en livslängd på ungefär 40 till 50 år. Däremot behöver det bytas oftare om det utsätts läckage eller får andra problem. I vissa fall kan det vara aktuellt att renovera och laga taket under livslängden, istället för att byta det helt.

Plåttak

Hur länge håller ett plåttak?

Hållbarheten och livslängden för plåttak är cirka 50 år. Men just för tak av plåt så beror detta mycket på leverantören och tillverkaren.

Tegeltak

Hur länge håller tegelpannor?

Tegeltak och tak med tegelpannor har möjligheten att ha livslängd på upp till ungefär 75 år, vilket gör det till ett tak som håller väldigt länge. Precis som innan, så kan det behöva renoveras och bytas tidigare beroende på skick.

Papptak

Livslängd papptak

Papptak med rätt förutsättningar har möjlighet att hålla i cirka 25 år.

Så kan du förlänga takets livslängd

Genom att undersöka skicket på taket och leta efter de första tecknen på skadade tak (som vi nämner ovan) så kan man fatta beslut enklare om något behöver åtgärdas.

Ha i åtanke att för fastigheter som finns längst kuster, eller områden som utsätts mer för tuffare klimat, kommer livslängden på tak att kortas ned.

Inför vintern, när det kommer snö och slask, kan det vara klokt att kontrollera taket och dess takpannor. Under vintermånaderna utsätts tak för mer vatten och kyla, så att kontrollera taket innan dess är rekommenderat.

Vilket är egentligen den bästa taktypen?

Det rätta svaret kommer alltid att variera från fall till fall. För somliga, måste man följa en viss taktyp, för att det ska vara i linje med övriga tak i en bostadsrättsförening eller radhuslänga. I andra fall, så kan vissa taktyper vara bättre, eftersom att de kan betyda en mindre kostnad för stunden, samtidigt som vissa dyrare alternativ är smartare eftersom man får en längre livslängd.

Vilket val av tak är den smartaste investeringen?

Precis som ovan, så varierar detta beroende på de olika förutsättningarna man som fastighetsägare har. Om du är intresserad av att få experthjälp och rådgivning av oss som kunniga takläggare i Stockholm och Skåne, tveka inte på att höra av er till oss.

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert!

  Namn *

  Telefon *

  Email *

  Adress + Ort *

  Beskriv ert behov, förutsättningar, m2 och adress

  Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar